• banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Thiết bị xử lý nước thải

Sale

Giá cũ: 31.500.000₫

Giá khuyến mại 26.000.000₫

Sale

Giá cũ: 25.000.000₫

Giá khuyến mại 19.500.000₫

Sale

Giá cũ: 98.000.000₫

Giá khuyến mại 75.000.000₫

Sale

Giá cũ: 235.000.000₫

Giá khuyến mại 188.000.000₫

Sale

Giá cũ: 22.500.000₫

Giá khuyến mại 17.500.000₫

Sale

Giá cũ: 288.000.000₫

Giá khuyến mại 199.000.000₫

Thiết bị xử lý nước cấp

Sale

Giá cũ: 405.000.000₫

Giá khuyến mại 360.000.000₫

Sale

Giá cũ: 189.000.000₫

Giá khuyến mại 155.000.000₫

Sale

Giá cũ: 12.500.000₫

Giá khuyến mại 12.000.000₫

Vật liệu lọc

Sale

Giá cũ: 1.100₫

Giá khuyến mại 750₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 315.000₫

Sale

Giá cũ: 18.000₫

Giá khuyến mại 17.000₫

Sale

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 28.800₫

Xử lý nước cứng

Sale

Giá cũ: 35.000.000₫

Giá khuyến mại 31.500.000₫

Sale

Giá cũ: 28.000.000₫

Giá khuyến mại 26.500.000₫

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BASTAF

Sale

Giá cũ: 21.000.000₫

Giá khuyến mại 18.000.000₫

Sale

Giá cũ: 15.800.000₫

Giá khuyến mại 13.500.000₫

Sale

Giá cũ: 75.000.000₫

Giá khuyến mại 58.000.000₫

Sale

Giá cũ: 32.000.000₫

Giá khuyến mại 22.000.000₫

Sale

Giá cũ: 31.500.000₫

Giá khuyến mại 26.000.000₫

Sale

Giá cũ: 90.000.000₫

Giá khuyến mại 55.000.000₫

Sale

Giá cũ: 7.500.000₫

Giá khuyến mại 6.200.000₫

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH

Sale

Giá cũ: 4.650.000₫

Giá khuyến mại 4.150.000₫

Sale

Giá cũ: 3.350.000₫

Giá khuyến mại 2.950.000₫

Sale

Giá cũ: 29.000.000₫

Giá khuyến mại 25.000.000₫

Sale

Giá cũ: 4.250.000₫

Giá khuyến mại 3.350.000₫

Sale

Giá cũ: 31.500.000₫

Giá khuyến mại 26.000.000₫

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO

Sale

Giá cũ: 189.000.000₫

Giá khuyến mại 155.000.000₫

Sale
Sale

Giá cũ: 33.000.000₫

Giá khuyến mại 27.900.000₫

Sale

Giá cũ: 42.000.000₫

Giá khuyến mại 39.000.000₫

BỂ TÁCH DẦU MỠ

Sale

Giá cũ: 28.500.000₫

Giá khuyến mại 21.000.000₫

Sale

Giá cũ: 2.950.000₫

Giá khuyến mại 2.250.000₫

Sale

Giá cũ: 12.500.000₫

Giá khuyến mại 9.900.000₫

Sale

Giá cũ: 59.000.000₫

Giá khuyến mại 50.000.000₫

SẢN PHẨM XANH

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 360.000₫

Sale

Giá cũ: 1.750.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 1.550.000₫

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Sale

Giá cũ: 175.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫

Sale

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 95.000₫

Ý kiến khách hàng

Sale

Không sẵn có

Hết hàng