Giá thể vi sinh kỵ khí

Sản xuất và cung cấp Đệm vi sinh, tấm lắng lamen, tấm lắng vách nghiêng, vật liệu tiếp xúc, vật liệu lọc nước thải, ống lắng cao tải, ống lắng lamen, ống lắng nghiêng, dùng trong Công nghệ Môi trường (xử lý nước cấp, nước thải và khí thải), vật liệu mang vi sinh, vật liệu mang vi sinh MBC, vật liệu đệm dạng mút , tư vấn và cung cấp các chế phẩm vi sinh, chế phẩm sinh học, hoá chất tinh khiết và hoá chất công nghiệp dùng trong xử lý nước thải và công nghệ Môi trường. Liên hệ: 0988387885

Sản xuất và cung cấp Đệm vi sinh, tấm lắng lamen, tấm lắng vách nghiêng, vật liệu tiếp xúc, vật liệu lọc nước thải, ống lắng cao tải, ống lắng lamen, ống lắng nghiêng, dùng trong Công nghệ Môi trường (xử lý nước cấp, nước thải và khí thải), vật liệu mang vi sinh, vật liệu mang vi sinh MBC, vật liệu đệm dạng mút , tư vấn và cung cấp các chế phẩm vi sinh, chế phẩm sinh học, hoá chất tinh khiết và hoá chất công nghiệp dùng trong xử lý nước thải và công nghệ Môi trường.

Liên hệ: 0988387885

Sản phẩm khác

Sale

Không sẵn có

Hết hàng