THIẾT BỊ LỌC TỰ RỬA CÔNG NGHIỆP

Trong một hệ thống cấp nước, các công trình xử lý đặc biệt là bể lọc giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống. Nó quyết định chất lượng nước cấp tốt hay xấu đồng thời việc xây dựng nó cũng tốn kém, đòi hỏi chế độ vận hành bảo dưỡng khắt khe nhất. Chính vì vậy lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý phù hợp cho hệ thống cấp nước sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Thực tế...
Trong một hệ thống cấp nước, các công trình xử lý đặc biệt là bể lọc giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống. Nó quyết định chất lượng nước cấp tốt hay xấu đồng thời việc xây dựng nó cũng tốn kém, đòi hỏi chế độ vận hành bảo dưỡng khắt khe nhất. Chính vì vậy lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý phù hợp cho hệ thống cấp nước sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.
   

Thực tế vận hành các hệ thống cấp nước cho thấy các loại bể lọc như bể lọc chậm, bể lọc nhanh, bế lọc áp lực đều yêu cầu quy trình vận hành nghiêm túc nhưng trình độ quản lý ở Việt Nam còn kém nên các bể lọc xuống cấp nhanh và chất lương nước không đảm bảo yêu cầu cấp nước sinh hoạt cho dân cư. 

Trong các loại bể lọc thì bể lọc tự rửa là loại bể lọc có giát hành hợp lý, vận hành đơn giản mà chi phí vận hành thấp phù hợp với hệ thống cấp nước nông thôn và miền núi. Kết quả nghiên cứu cho thấy bể lọc tự rửa là loại bể lọc có đặc điểm tự vận hành không cần sự điều khiển của công nhân hay các thiết bị tự động phức tạp trong quá trình làm việc cũng như trong quá trình rửa lọc.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng