BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BASTAF 01

Lĩnh vực có thể áp dụng CN/TB: - Xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp có hàm lượng chất hữu cơ cao. - Công suất: từ 20 đến 5000 m3/ngày (phục vụ 100 – 30.000 dân). Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt mức A và mức B, QCVN 24:2009/BTNMN (nước thải công nghiệp) và QCVN 14:2008/BTNMT (nước thải sinh hoạt phân...

Lĩnh vực có thể áp dụng CN/TB:

-   Xử lý nước thải sinh hoạt xử lý nước thải công nghiệp có hàm lượng chất hữu cơ cao.

-  Công suất: từ 20 đến 5000 m3/ngày (phục vụ 100 – 30.000 dân).

Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt mức A và mức B, QCVN 24:2009/BTNMN (nước thải công nghiệp) và QCVN 14:2008/BTNMT (nước thải sinh hoạt phân tán).

Ưu điểm của công nghệ và thiết bị:

- Hiệu suất xử lý cao, ổn định. Hệ thống có thể làm việc gián đoạn, hay chỉ chạy ở chế độ tiết kiệm (chỉ lắng và lọc kỵ khí). Cho phép xả nước thải sau xử lí ra môi trường hoặc tái sử dụng.

- Áp dụng linh hoạt cho nhiều loại nước thải, với các quy mô công suất khác nhau.

- Vận hành đơn giản. Chi phí xây dựng và quản lý vận hành thấp. Bảo trì dễ dàng.

- Gọn, yêu cầu diện tích ít. Tránh được  mùi và đảm bảo mỹ quan. Có thể xây dựng ngầm, bên trên tận dụng làm vườn hoa, bãi đỗ xe, nhà điều hành, …

Sale

Không sẵn có

Hết hàng