Xử lý nước thải nông thôn Bể kỵ khí có vách ngăn – ABR

Bể kỵ khí có vách ngăn hay còn gọi là ABR (Anaerobic Baffled Reactor) hoạt động theo nguyên tắc chảy ngược qua nhiều ngăn kỵ khí.

Nước thải chảy zích zắc theo chiều dọc, rất ít khi chảy theo chiều ngang. Nó có tác dụng hướng dòng nước thải ở trạng thái chảy ngược từ khi nước thải vào và ra khỏi bể xử lý. Vi sinh trong bể nổi lên hay chìm xuống phụ thuộc vào tốc độ hình thành khí và tốc độ dòng chảy ngược của nước thải. Trong từng ngăn dòng nước thải chảy ngược qua lớp bùn vi sinh.

Đặc trưng khác biệt căn bản của ABR so với UASB là sự phân lập chủng loại vi sinh tham gia vào quá trình yếm khí theo vùng không gian. Trong các ngăn đầu tiên, vi khuẩn axit hóa tồn tại với số lượng đông đảo. Lượng vi khuẩn này giảm dần trong các ngăn tiếp theo, nhường chỗ cho vi khuẩn metan hóa. Việc phân lập chủng loại vi sinh theo vùng không gian tạo được điều kiện thuận lợi cho từng loại vi sinh phát triển. Do đó, hoạt tính của chủng loại vi sinh metan và axit hóa có thể tăng bốn lần.

Ngăn cuối cùng hay ngăn lắng, chất rắn lơ lửng và bùn được tách hoàn toàn ra khỏi nước. Mặc khác, ngăn lắng còn có chức năng là ngăn lưu trữ bùn kỵ khí để tuần hoàn cho ngăn kỵ khí đầu tiên.

Hiệu suất của quá trình xử lý tăng lên nhờ quá trình tuần hoàn liên tục bùn kỵ khí. Bùn luôn tồn tại ở trạng thái lơ lửng nên liên tục được hoạt hóa làm tăng hiệu quả xử lý chất hữu cơ.

Ưu điểm của Bể ABR xem thêm 

  • Hiệu xuất xử lý BOD5, COD cao.
  • Không phát sinh mùi hôi.
  • Bùn sinh ra ít và lượng bùn trong bể luôn được duy trì ổn định.

​​​​​​​Liên hệ: ThS Nguyễn Hữu Tuyên 0942226986, hỗ trợ thiết kế + dự toán công trình  

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!