Xử lý nước thải chi phí thắp bằng bể Bastaf kết hợp bãi lọc ngầm trồng cây

I. Giới thiệu sản phẩm.

Công nghệ Bastaf kết hợp Bãi lọc trồng cây được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Xây Dựng do PGS.TS Nguyễn Việt Anh làm trưởng nhóm thực hiện. Hiện nay công nghệ đã được đưa vào thực tế và đạt tiêu chuẩn xả thải của Bộ TNMT.

Bãi lọc trồng cây (constructed wetland) gần đây đã được biết đến trên Thế giới như một giải pháp công nghệ xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, thân thiện với môi trường, cho phép đạt hiệu suất cao, chi phí thấp và ổn định, đồng thời góp phần làm tăng giá trị đa dạng sinh học, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái của địa phương. Sinh khối thực vật, bùn phân huỷ, nước thải sau xử lý từ bãi lọc trồng cây còn có giá trị kinh tế.

Mô hình xử lý nước thải trong bể BASTAF và bãi lọc ngầm trồng cây - trồng các loại thực vật nước dễ kiếm, phổ biến ở Việt Nam, do Viện KH&KTMT (IESE), Trường ĐHXD phát triển cho phép đạt chất lượng nước đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn cột A hoặc cột B, QCVN 14:2008 và QCVN 40:2011 đối với các chỉ tiêu COD, SS, TP, TN, vi sinh vật, cho phép đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường hay tái sử dụng lại nước thải, là công nghệ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

II. Lĩnh vực áp dụng.

Các nhà chung cư cao tầng, nhóm hay hộ gia đình đơn lẻ, các công trình công cộng như cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khu du lịch, cũng như bể XLNT có tỷ lệ các chất hữu cơ cao như nước thải công nghiệp thực phẩm, nước thải từ làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm,...

III. Bản vẽ kỹ thuật chi tiết

Nguồn vinacee.com

Bản vẽ kỹ thuật 2.

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!