Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Than Hoạt Tính cải tiến để xử lý Kim Loại Nặng trong nước