Môi trường đầu tư và phát triển

Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho mỗi dự án trình diễn giải pháp tiết kiệm năng lượng

     Dự án “Chuyển hóa các bon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam” (LCEE) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ hiện đang có nhu cầu lựa chọn 3 dự án trình diễn giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi.

 

     Doanh nghiệp được lựa chọn triển khai dự án trình diễn sẽ được kiểm toán năng lượng, tư vấn kỹ thuật về giải pháp tiết kiệm năng lượng miễn phí và được hỗ trợ đầu tư với mức tối đa 2 tỷ đồng nhưng không quá 50% tổng giá trị đầu tư của dự án.

     Tiêu chí lựa chọn Dự án thí điểm gồm chủ đầu tư là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; giải pháp đầu tư có khả năng giảm ít nhất 20% năng lượng tiêu thụ và phát thải khí nhà kính của thiết bị, hệ thống sản xuất được thay đổi so với trước khi đầu tư; giải pháp lựa chọn đầu tư có khả năng nhân rộng. Ban quản lý Dự án ưu tiên (nhưng không bắt buộc) đề xuất những giải pháp và công nghệ có khả năng thiết lập các quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Đan Mạch và Việt Nam.

 

 Nguồn: Trần Liêm Tapchimoitruong.vn

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!