Cứu hộ môi trường và hoạt động cứu hộ môi trường tại Việt Nam

Cứu hộ môi trường là gì?

Cứu hộ môi trường là các hoạt động cụ thể, trực tiếp nhằm ứng phó, xử lý khắc phục các tình trạng sự cố môi trường cục bộ, phát sinh đột xuất, ngẫu nhiên hoặc có kế hoạch (chủ quan); nhằm hạn chế giảm thiểm tác động môi trường, giới hạn phạm vi cũng như khắc phục sự cố môi trường.

Hoạt động dịch vụ cứu hộ môi trường là gì?

Là các hoạt động cung ứng dịch vụ cứu hộ môi trường được Pháp luật quy định theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ cứu hộ môi trường có thể là sản phẩm máy móc thiết bị, công nghệ, cũng có bản đề án, kế hoạch….nhằm

Góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện, an toàn và là hoạt động công ích xã hội.

Nhiệm vụ của các các hoạt động cứu hộ là thường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý  chất thải theo quy định; theo dõi, kịp thời cứu hộ, cứu nạn đối với những người gặp nạn trọng sự cố môi trường.

 


Việc hình thành các hoạt động và dịch vụ cứu hộ môi trường là nhu cầu cần thiết của Xã hội trong tương lại đáp ứng các đối tượng:

  • Cơ sở gặp sự cố môi trường;
  • Cơ sở cần xử lý môi trường và không muốn nâng cấp hệ thống,
  • Cơ sở hoạt động quá tải,
  • Cơ sở cải tạo,
  • Các dịch vụ môi trường mang lại lợi ích kinh tế khác.


Theo các chuyên gia kinh tế môi trường, đây là một hình thức dịch vụ xã hội phù hợp với nhu cầu phát triển của các Quốc gia, phù hợp với nhu cầu xã hội. Trên những thực tiễn lý luận đó Công ty Cổ phần KTMT và Xây dựng Môi trường VINACEE cung ứng các dịch vụ Cho thuê hệ thống, thiết bị xử lý môi trường và dịch vụ cứu hộ môi trường.

Với những kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường, VINACEE tin tưởng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, để đem đến những dịch vụ có hiệu ích tốt cho Xã hội.

Tổng hợp thông tin, tư vấn.

KS. NGUYỄN HỮU TUYÊN -  GĐ DỰ ÁN (Liên hệ tư vấn miễn phí 094.222.6986)

Công ty CP Kỹ thuật Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam 

Cơ sở 2: Tầng 9, Số 66, Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trung, Hà Nội.

Email: Vinaceeco@gmail.com

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!