Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải được Quy định mà chủ đầu tư cần nắm rõ (để tăng hiệu quả đầu tư)

Xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Vậy những tiêu chí nào giúp cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư, chủ cơ sở lựa chọn được giải pháp xử lý nước thải phù hơp? được Nhà nước quy định và định hưởng tại điểm nào? 

Các tiêu chí để lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.Theo đó, các tiêu chí để lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bao gồm:

1. Hiệu quả xử lý của công nghệ: Đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận.

2. Tiết kiệm đất xây dựng. (Giải pháp lựa chọn cần có khả năng tiết kiệm chi phí xây dựng, chi phí đầu tư)

3. Quản lý, vận hành và bào dưỡng phù hợp với năng lực trình độ quản lý, vận hành của địa phương.

4. Chi phí đầu tư hợp lý trong đó tính đến cả sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu.

5. Phù hợp với đặc điểm điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất thủy văn của khu vực và khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận.

6. An toàn và thân thiện với môi trường

7. Có khả năng mở rộng về công suất hay cải thiện hiệu quả xử lý trong lương lai.

8. Đảm bảo hoạt động ổn định khi có sự thay đổi bất thường về chất lượng nước đầu vào, thời tiết và biến đổi khí hậu.

9. Mức độ phát sinh và xử lý bùn cặn.

10. Tiết kiệm năng lượng, có khả năng tái sử dụng nước thải, bùn thải sau xử lý.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc áp dụng các tiêu chí lựa chọn cho phù hợp, chủ đầu tư lựa chọn Công nghệ, giải pháp phù hợp với dự án của mình nhăm đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường.

Trích dẫn: ThS Nguyễn Hữu Tuyên - Chuyên gia Xử lý nước thải chi phí thấp. CHI TIẾT

LH: 0942226986/zalo. hoặc xem thêm tại betachmo.vn

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!